Giỏ Hàng

 x 
  • Giỏ hàng trống

Bán chạy

Hỗ trợ trực tuyến

 345/23 Trần Hưng Đạo, Quận 1

 Hotline: 01234 34 73 73

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thanh toán qua MoMo

01696840655

Decal Tomy khổ A4

  • thumb
  • thumb

Đánh giá: Chưa có đánh giá


Giá
Giá bán: đ120.000
Giảm giá:
Giá / KG:
Chi tiết

Decal khổ A4 đã cắt sẵn theo hình chữ nhật hoặc bo góc hoặc hình tròn

100 tờ A4/ 1 hộp

 

Mã số như sau: 

 số 125: 2 tem/1 tờ A4  (kích thước mỗi tem 206 x 145mm)

số 126: 4 tem/1 tờ A4 (kích thước mỗi tem 102 x 143mm)

số 127: 6 tem/1 tờ A4 (kích thước mỗi tem 100 x 94mm)

số 128: 8 tem/1 tờ A4 (kích thước mỗi tem 100 x 72mm)

số 129: 10 tem/1 tờ A4 (kích thước mỗi tem 98 x 56mm)

số 130: 12 tem/1 tờ A4 (kích thước mỗi tem 101 x 47mm)

số 131: 14 tem/1 tờ A4 (kích thước mỗi tem 98 x 40mm)

số 132: 48 tem/1 tờ A4 (kích thước mỗi tem 45.7 x 21.2mm)

số 133: 16 tem/1 tờ A4 (kích thước mỗi tem 101 x 36mm)

số 134: 30 tem/1 tờ A4 (kích thước mỗi tem 98 x 18mm)

số 135: 21 tem/1 tờ A4 (kích thước mỗi tem 66 x 40mm)

số 136: 24 tem/1 tờ A4 (kích thước mỗi tem 70 x 35mm)

số 137: 40 tem/1 tờ A4 (kích thước mỗi tem 50 x 28mm)

số 138: 100 tem/1 tờ A4 (kích thước mỗi tem 40 x 14mm)

số 139: 42 tem/1 tờ A4 (kích thước mỗi tem 70 x 20mm)

số 140: 80 tem/1 tờ A4 (kích thước mỗi tem 38 x 17mm)

số 141: 64 tem/1 tờ A4 (kích thước mỗi tem 45.7 x 16.9mm)

số 142: 12 tem/1 tờ A4 (tem tròn, đường kính 60mm)

số 143: 44 tem/1 tờ A4 (kích thước mỗi tem 48 x 25mm)

số 144: 30 tem/1 tờ A4 (kích thước mỗi tem 67 x 28mm)

số 145: 65 tem/1 tờ A4 (kích thước mỗi tem 38 x 21mm)

số 146: 180 tem/1 tờ A4 (kích thước mỗi tem 20 x 15mm)

số 147: 32 tem/1 tờ A4 (kích thước mỗi tem 48 x 34mm)

số 148: 33 tem/1 tờ A4 (kích thước mỗi tem 66 x 25mm)

số 149: 18 tem/1 tờ A4 (kích thước mỗi tem 68 x 47mm)

 

Nhận xét
Sản phẩm này chưa có đánh giá.